Gore

Nepravilnosti

Što je nepravilnost?

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca i/ili djelovanjem tijela javne vlasti te pravnih osoba koje: obavljaju javnu službu, pravne osobe, se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Prijavljivanje nepravilnosti može biti unutarnje i vanjsko te javno razotkrivanje.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu.

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti nadležnom tijelu.

Nepravilnosti se također mogu prijavljivati od strane građana i ostalih dionika, te se navedene nepravilnosti prosljeđuju imenovanoj Osobi za nepravilnosti na daljnje postupanje.

Zakonska regulativa

Zakonska obveza za uspostavu sustava za prijavu nepravilnosti definirana je sljedećim propisima:
 1. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22)
 2. Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/20)
 3. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15, 102/19)
 4. Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/2019)


Osoba zadužena za nepravilnosti

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Marina Bilaver, mag.oec.
Telefon:023/392-073
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

 • za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti;
 • obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti;
 • procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno  mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti;
 • odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru;
 • predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti;
 • pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima;
 • pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.

 

Uz navedene poslove, osoba za nepravilnosti pruža stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje.

 
 

2023 Općina Galovac | izrada M2