Gore

POZIV NA DOSTAVU PONUDE-IZGRADNJA I OPREMANJE TRGA U SKLOPU POSTOJEĆE JAVNE POVRŠINE NA K.Č. 737/1, 737/12 k.o. Galovac

 
 

2024 Općina Galovac | izrada M2