Gore

PONOVLJENI POSTUPAK IZGRADNJA I OPREMANJE TRGA U SKLOPU POSTOJEĆE JAVNE POVRŠINE NA K.Č. 737/1, 737/12 k.o. Galovac

 
 

2023 Općina Galovac | izrada M2