Gore

Javni pozivi

Javni poziv za sufinanciranje programa / projekata javnih potreba u športu, kulturi  te ostalim područjima od interesa za opće dobro  (briga za djecu, mlade te osobe treće životne dobi) na području Općine Galovac za 2022. godinu

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema proračunu Općine Galovac

PRIJAVA - Obrazac proračuna za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u športu, kulturi te  ostalim područjima od interesa za opće dobro  ( briga za djecu, mlade te osobe treće životne dobi) na području Općine Galovac  za 2022. godinu

PRIJAVA - Obrazac opisa programa/projekta za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u športu, kulturi te ostalim područjima od interesa za opće dobro ( briga za djecu, mlade te osobe treće životne dobi) na području Općine Galovac za 2022. god.

 
 

2024 Općina Galovac | izrada M2