Galovac danas

Sabor Republike Hrvatske 1997. godine je Zakonom ustanovio „Općinu Galovac.“

S Općinom upravljaju Načelnik i Općinsko vijeće.

Općina Galovac je sastavni dio Zadarske županije. Nalazi se u Ravnim kotarima, cestovnom linijom udaljena 12 km od Grada Zadra. Općinu Galovac čini naselje Galovac i zaseok Jošane. Prostor Općine Galovac je u okruženju prostora Općina Škabrnja, Zemunik Donji i Sukošan. Područje Općine Galovac s razmjerno malom površinom (10,54 km²) je određeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća praktički samo naselje Galovac sa zaseokom Jošani. Gustoća naseljenosti iznosi cca 121 st/km², što je iznad državnog prosjeka koji iznosi 78,48 st/ km², te slijedom naprijed navedenih podataka područje Općine Galovac spada u naseljenija područja Republike Hrvatske. Najbliži izlaz na more je preko područja Općine Sukošan gdje najkraća zračna udaljenost iznosi 5 km.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine Galovac ima 1.279 stanovnika.

Za očuvanje i njegovanje baštine i običaja Galovca djeluje KUD Sv. Mihovil, koje je sa uspjehom sudjelovalo na više seoskih i županijskih smotri. KUD ima dugoročni cilj stvaranja i uključivanja mladih u više sekcija za: ples-mažoretkinje, pjevanje, glumu, izražavanje i druge oblike kulturnog stvaralaštva, koji će prezentirati narodnu kulturu Galovca.

Današnji Galovac snagu svoga razvoja sagledava u više komponenti, među kojima se ističe oživljavanje OPG-a koji, zbog dobrih ekoloških uvjeta, mogućnosti povrtlarskog navodnjavanja, dobre prometne povezanosti, te blizine Zadra, mogu uz prirodne blagodati vinogradarstva, voćarstva i maslinarstva, razviti sadržaje povijesnog bogatstva i time obogatiti sadržaje u pružanju turističkih usluga Galovca i Ravnokotarskog kraja.

2023 Općina Galovac | izrada M2