OPIS GRBA
 

U četvrtastom štitu, u plavom polju, zlatni žuti križ – mač s vagom, zlatni križ i mač s vagom atributima sv. Mihovila u pratnji lijevo i desno s dva srebrno – bijela pauna, jednom uzdignutom nogom drže križ, a drugom stoje na vagi.

 

 

 


 

OPIS ZASTAVE 

Zastava je jednobojna tamnoplave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom općine u sredini na sijecištu dijagonala, grb je obrubljen zlatnim – žutim rubom, omjer visine grba je 2/3 širine zastave.

 

 

Grbom i zastavom Općine Galovac predstavlja se Općina Galovac i izražava se pripadnost Općine Galovac. 

Grb i zastava u obliku i prema opisu utvrđenim ovom Odlukom rabe se na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine Galovac.

 

Grb Općine Galovac može se rabiti:

 • Na diplomama, poveljama i priznanjima koje dodjeljuje Općinsko vijeće;
 • Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine te u svečanim prostorijama tih zgrada;
 • Pri međunarodnim susretima, natjecanjima i drugim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, športskim i dr.) na kojima Općine Galovac sudjeluje ili je predstavljena u skladu sa pravilima i praksom takvih skupova;
 • Na službenim pozivnicama, čestitkama i sl. aktima kojima se koriste tijela Općine;
 • Za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to u interesu Općine;
 • U drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove odluke.

 

Zastava Općine Galovac ističe se:

 • Prigodom održavanja sjednice Općinskog vijeća;
 • Pri međunarodnim susretima, natjecanjima i drugim skupovima (znanstvenim, kulturno – umjetničkim, športskim i dr.) na kojima Općina sudjeluje ili je predstavljena u skladu s pravilima i praksom održavanja takvih skupova;
 • Pri svečanostima i drugim javnim skupovima u Općini (kulturnim, športskim i sl. manifestacijama) koji su značajni za Općinu;

 

 

 

 

 

 

Sabor Republike Hrvatske 1997. godine je Zakonom ustanovio „Općinu Galovac.“

S Općinom upravljaju Načelnik i Općinsko vijeće.

Općina Galovac je sastavni dio Zadarske županije. Nalazi se u Ravnim kotarima, cestovnom linijom udaljena 12 km od Grada Zadra. Općinu Galovac čini naselje Galovac i zaseok Jošane. Prostor Općine Galovac je u okruženju prostora Općina Škabrnja, Zemunik Donji i Sukošan. Područje Općine Galovac s razmjerno malom površinom (10,54 km²) je određeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća praktički samo naselje Galovac sa zaseokom Jošani. Gustoća naseljenosti iznosi cca 121 st/km², što je iznad državnog prosjeka koji iznosi 78,48 st/ km², te slijedom naprijed navedenih podataka područje Općine Galovac spada u naseljenija područja Republike Hrvatske. Najbliži izlaz na more je preko područja Općine Sukošan gdje najkraća zračna udaljenost iznosi 5 km.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine Galovac ima 1.279 stanovnika.

Za očuvanje i njegovanje baštine i običaja Galovca djeluje KUD Sv. Mihovil, koje je sa uspjehom sudjelovalo na više seoskih i županijskih smotri. KUD ima dugoročni cilj stvaranja i uključivanja mladih u više sekcija za: ples-mažoretkinje, pjevanje, glumu, izražavanje i druge oblike kulturnog stvaralaštva, koji će prezentirati narodnu kulturu Galovca.

Današnji Galovac snagu svoga razvoja sagledava u više komponenti, među kojima se ističe oživljavanje OPG-a koji, zbog dobrih ekoloških uvjeta, mogućnosti povrtlarskog navodnjavanja, dobre prometne povezanosti, te blizine Zadra, mogu uz prirodne blagodati vinogradarstva, voćarstva i maslinarstva, razviti sadržaje povijesnog bogatstva i time obogatiti sadržaje u pružanju turističkih usluga Galovca i Ravnokotarskog kraja.

Izjava o pristupačnosti

Općina Galovac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općina Galovac koja se nalazi na adresi www.galovac.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Općina Galovac www.galovac.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Neke slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip,
 • Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise
 • Dio PDF dokumenata nije proizašao pretvorbom izvornog worda u pdf dokumente, već skeniranjem

Općina Galovac radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Galovac.

Izjava je zadnji put preispitana 21. listopada 2020. Općina Galovac redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Galovac.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

2024 Općina Galovac | izrada M2