Jedinstveni upravni odijel

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, Općinsko vijeće Općine Galovac  ustrojilo je  Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova i za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.


PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - Marina Bilaver mag.oec.


Tel: +385 (0)23 392 073
Fax: +385 (0)23 392 687
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


KOMUNALNI REDAR -
Josipa Gulan bacc.admin.publ.


Tel: +385 (0)23 392 073
Fax: +385 (0)23 392 687
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefona za prijavu komunalnom redaru: 099 353 1558


KOMUNALNI DJELATNIK -
Žarko Šare


Tel: +385 (0)23 392-073
Fax: +385 (0)23 392-687

 

2024 Općina Galovac | izrada M2